20.09.2022

XVIII edycja Olimpiady Matematycznej Juniorów (2022/2023)

wróć do wszystkich
Wróć do wszystkich
Zachęcam uczniów klas VII i VIII do wzięcia udziału w kolejnej edycji zawodów matematycznych!

 

Każdy finalista OMJ zostanie zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej. Do tej pory takie uprawnienia przysługiwały jedynie laureatom OMJ. Spróbujcie swoich sił!

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w załącznikach.

 

Zawody pierwszego stopnia OMJ składają się z dwóch niezależnych części:

 

1. Część testowa - 29 września 2022r. (czwartek) - należy zabrać ze sobą oświadczenie "zgoda rodzica" znajdujące się w załączniku, czarny lub niebieski długopis, przyrządy matematyczne, kilka kartek na brudnopis.

2. Część korespondencyjna – treści zadań znajdują się w załączniku, a ich rozwiązania  (wszystkich lub części z nich) można wysłać osobiście lub przekazać szkolnemu koordynatorowi OMJ - p. Iwonie Lotka, najpóźniej dnia 14 października 2022 r.

Przed rozpoczęciem redagowania rozwiązań części korespondencyjnej należy zapoznać się ze wzorem arkusza, dostępnego w wersjach:

  • dla ucznia, który uczestniczył w części testowej,
  •  dla ucznia, który nie brał udziału w części testowej.

Rozwiązania zadań części korespondencyjnej należy redagować w następujący sposób (niespełnienie poniższych wymogów może skutkować dyskwalifikacją uczestnika przez Komitet Okręgowy).

  • Rozwiązania redagować należy na arkuszach formatu A4, zapisanych jednostronnie.
  • Nie wolno na jednym arkuszu umieszczać rozwiązań dwóch lub więcej zadań.
  • W prawym górnym rogu każdego arkusza powinien się znajdować numer zadania. Jeśli uczeń nie brał udziału w części testowej. powinno to zostać odnotowane na każdym arkuszu pod numerem zadania.
  •  W lewym górnym rogu każdego arkusza powinny się znajdować dane uczestnika i szkoły: imię i nazwisko - oba napisane WIELKIMI literami, klasa, nazwa szkoły oraz adres szkoły: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo.

Uwaga!

Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań. Każdy uczeń, który weźmie udział w teście lub prześle rozwiązanie przynajmniej jednego zadania z części korespondencyjnej,

stanie się uczestnikiem Olimpiady i w zależności od uzyskanego wyniku może zostać zakwalifikowany do zawodów stopnia drugiego.

Wszystkie informacje dostępne są również na stronie https://omj.edu.pl/wazne-xviii

 

Zapisy u Waszych nauczycieli matematyki do poniedziałku 26.09.2022r.

Zapraszam do udziału w olimpiadzie i życzę powodzenia!

DANE

Kontaktowe

adres
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
MAPA DOJAZDU