Logopeda

Informacje dla rodziców

wróć do wszystkich
Wróć

Drodzy Rodzice!

 

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa Wasze dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Prawidłowa wymowa ma ogromne znaczenie w życiu społecznym oraz powodzeniach edukacyjnych w przedszkolu i szkole. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń  i wad mowy należy podjąć działania terapeutyczne. Zachęcam również do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od naszych wspólnych działań.

 

Działania szkolnego logopedy:

 

Logopeda w szkole przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne i o ich wyniku informuje rodziców dziecka oraz wychowawcę.  W celu pogłębienia diagnostyki, rozwiania wszelkich wątpliwości, związanych z pracą narządów mowy , oraz objęcie dziecka najlepszą formą pomocy, przed podjęciem ćwiczeń lub w ich trakcie proszę o konsultację u innego specjalisty.

 

Logopeda w przedszkolu/szkole pełni niejako funkcję przewodnika. Jednak obowiązek codziennego utrwalania ćwiczeń spoczywa na opiekunach dziecka. Podobnie jak zaangażowanie w rozwijanie mowy dziecka od pierwszych dni życia.

 

Logopeda  po każdych zajęciach podaje do domu pakiet ćwiczeń. Zaleca się aby ćwiczenia trwały minimum 10 minut dziennie. Liczy się systematyczność!

 

Tempo postępów w terapii jest sprawą indywidualną, zależną od predyspozycji i możliwości psychofizycznych dziecka. Ćwiczyć należy każdego dnia. Kiedy uczymy się mówić, to odbywa się to nieustannie w różnych codziennych sytuacjach – Nie wyłącznie w gabinecie logopedycznym.

 

Bieg z przeszkodami czy dobra zabawa?

 

Większość rodziców wskazuje, iż ćwiczenia logopedyczne w domu to dla nich dodatkowy obowiązek, w związku z tym mają trudności w motywowaniu samych siebie. Najczęściej pochłonięci wieloma obowiązkami nie znajdują czasu, by dodatkowy pracować z dzieckiem.

 

Proponuję zabawy z mówieniem, gry planszowe w trakcie których dziecko i rodzic wykonują ćwiczenia, gry typu zapamiętaj i powtórz, karty pracy typu zakreśl, połącz i powtórz, albo po prostu wykorzystywanie ćwiczeń w czasie codziennych czynności.

 

Ćwiczenia warg i języka można przekuć w zabawę w „Miny i minki”. Rodzic i dziecko stroją różne miny do lustra. Ciekawym pomysłem jest zabawa w „Lustro” - siadamy na przeciwko dziecka i przez jakiś czas zachowujemy się jak jego lustro. Powtarzamy jego gesty, miny, powtarzamy słowa. Potem oczywiście role się zmieniają: rodzic wykonujemy różne ruchy językiem i wargami (przemycając wskazane przez logopedę ćwiczenia, odgłosy, sylaby, wyrazy) a dziecko powtarza.

 

Stwarzanie interakcji komunikacyjnych  można przeprowadzać w czasie podróży, spaceru, kąpieli. Możemy pytać: „Co wydaje taki odgłos?” lub „Jaki odgłos wydaje…? (kura, spadająca kropla wody, liście pod stopami). Moje ulubione zagadki zaczynają się od zdania „ To co widzę ma… jest…”- oczywiście w tworzeniu zadań wymieniamy się z dziećmi rolami.

 

Memory to rodzaj gier pamięciowych. Uczestnicy zabawy rozkładają zestaw kart. W zestawie znajdują się po dwie karty tego samego typu. Wystarczy skserować dwukrotnie podawany przez logopedę materiał wyrazowy w obrazkach, podkleić cienki papier kolorowym i wyciąć. Karty mieszamy. Gracze mają za zadanie odsłaniać zawsze dwie takie same. Przy każdorazowym odsłanianiu karty, trzeba na głos wypowiedzieć nazwę.

 

Ważne jest, aby rodzic czynnie uczestniczył w takich grach i grał wraz z dzieckiem. Rodzic tak samo jak dziecko wykonuje zadania i powtarza słowa. Wówczas przestaje to być żmudnym obowiązkiem i staje się fajną zabawą dla obu stron.

 

Ćwiczenia logopedyczne w domu mogą być świetną formą kontaktu rodzica z dzieckiem i jednocześnie chwilą przyjemnego relaksu. Każdy podjęty wysiłek należy nagradzać drobną przyjemnością: uśmiechem, buziakiem, „plusem”/naklejką na karcie motywacji, spacerem, łakociami. Ćwiczenia można wplatać w codzienne wspólne czynności, posiłki i domowe rytuały. Ważne jest, aby obie strony (rodzic i dziecko) czerpały radość i satysfakcję.

 

Dlaczego rola rodzica w terapii logopedycznej jest tak ważna?

 

Rodzice bardzo często oczekują, iż podjęta terapia u logopedy rozwiąże szybko ich i dziecka problemy. Sądzą, iż uczestniczenie dziecka w zajęciach logopedycznych jest wystarczające, aby nastąpiła poprawa      w mowie dziecka. Tymczasem to ćwiczenia w domu wyrabiają w dziecku nawyk poprawnej wymowy. Systematyczność prowadzi do sukcesu.

 

 

Rodzice dziecka objętego terapią powinni:     

 

 • Wspierać dziecko w terapii;
 • Ograniczać korzystanie dziecka z multimediów;  
 • Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli  mówić do dziecka poprawnie, wyraźnie, bez używania zdrobnień;
 • Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zachęcać do opowiadania o otaczającym świecie, o zdarzeniach, czynnościach, cechach przedmiotów, zadawać pytania,
 • Czytać dziecku;
 • Angażować dziecko we wspólne prace domowe, przygotowanie kolacji, porządki, nazywać czynności, przedmioty, cechy, bawić się słowami, neologizmami, powiedzonkami   i przysłowiami, tworzyć uogólnienia, szukać wyrazów o podobnym znaczeniu; („kąpiel słowna”)
 • Stosować się do regulaminu zajęć logopedycznych ( znajduje się na stronie internetowej szkoły, w zakładce LOGOPEDA);
 • Dbać o dobry stan zdrowia, po infekcjach górnych dróg oddechowych kontrolować słuch, dbać o higienę nosa i jamy ustnej, zapewniać zdrową dietę i ruch na świeżym powietrzu;
 • Niedopuszczalne jest zawstydzanie dziecka, nie należy też żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku sens wypowiedzi, dając prawidłowy wzorzec, ale bez zbędnego komentarza;
   

Komunikacja a współczesne zagrożenia

 

Jednym z podstawowych warunków nabywania prawidłowej mowy przez dziecko jest dostarczanie dziecku prawidłowych wzorców. Często jest tak, że dzieci mają dokładnie takie same wady mowy, jak ich opiekunowie- rodzice, dziadkowie. Dzieje się tak ponieważ dziecko spędzając czas z rodzicami w naturalny sposób naśladuje ich sposób mówienia. Używa tych samych słów, zwrotów, tak samo intonuje i akcentuje. Jeśli sami (jako Rodzice) mamy wadę wymowy, musimy być wyjątkowo czujni, aby w procesie uczenia mówienia nie „przekazać” dziecku tej wady.

 

Powinniśmy też zwrócić uwagę na to, jak mówimy. Do dziecka należy mówić  prostym językiem. Zwracając się do naszej pociechy unikajmy zbyt rozbudowanych zdań. Używajmy słów, co do których czujemy, że dziecko je zrozumie. Stopniowo wprowadzajmy nowe słownictwo, a w razie potrzeby wyjaśniajmy na przykładach znaczenie nowych pojęć. Dotyczy to zarówno dzieci w młodszym wieku szkolnym jak i tych starszych.

Mówmy do dzieci poprawną polszczyzną – bez błędów językowych, gramatycznych i składniowych.  Popularnym i dość niepokojącym zjawiskiem staje się skracanie słów, świadome powtarzanie błędów gramatycznych, zwiększanie tempa mowy i pewna niedbałość w realizacji głosek. Po poradę zawsze można udać się do logopedy. Wspaniałym źródłem dobrych wzorców jest literatura. Czytanie dziecku, a w późniejszym okresie podsuwanie mu lektur kształtujących jego wrażliwość i umiejętności językowe.

 

W wyniku nadmiernego oglądania telewizji i korzystania z innych urządzeń cyfrowych dzieci stają się nadpobudliwe i mają trudności z koncentracją.

 

Po za czasem spędzanym przed ekranem, ogromne znaczenie ma to, co dzieci oglądają. Wulgarny sposób wypowiedzi, płytkie dialogi i niski poziom językowy wybieranych przez dzieci programów utrwala nieprawidłowe wzorce językowe.

 

Język i zdolność koncentracji to główne narzędzia myślenia. Kłopoty w nabywaniu języka skutkują nieumiejętnością myślenia i rozwiązywania problemów, przekłada się na obniżone zdolności zdobywania wiedzy oraz niskie kompetencje językowe i komunikacyjne w dorosłym życiu.

 

W końcu nadmierne spędzanie czasu przed telewizorem, tabletem, w internecie, skutkuje uzależnieniem, gdzie stale rośnie potrzeba na coraz większe i mocniejsze dawki wrażeń.

 

Lista skutków ubocznych przekłada się w dużym stopniu na rozwój mowy, myślenia i kontaktów społecznych.

DANE

Kontaktowe

Dane adreswowe
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
MAPA DOJAZDU