Logopeda

Zadania Logopedy w przedszkolu

wróć do wszystkich
Wróć

 1.  Diagnostyka:

- przeprowadzanie logopedycznych badań przesiewowych dzieci z oddziałów przedszkolnych;

- wystawianie i przekazanie rodzicom pisemnej wstępnej diagnozy i innych służbowych dokumentacji;

 

2.  Terapia (niwelowanie lub kompensowanie wad i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom  mających trudności nadawaniu i odbioru mowy):

 - Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):

 - objęcie opieką logopedyczną zakwalifikowane dzieci ( po otrzymaniu zgody od rodziców / opiekunów);

- systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych (indywidualnie, parami bądź w małych zespołach);

- dostosowanie materiału do psychofizycznych możliwości dziecka;

- czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej;

- rozwijane kompetencji  językowej i komunikacyjnej u dzieci;

- korygowanie wad wymowy;

- stymulowanie i pobudzanie rozwoju poznawczo – językowego;

- usprawnianie procesów wzrokowo - ruchowo – słuchowych; poznawczych i myślowych;

- prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę  już ukształtowaną tj. ćwiczeń ortofonicznych, słuchowych, rytmicznych, dykcyjnych, oraz ćwiczeń wspierających terapię: logorytmika, masażyki,  elementy intergracji sensorycznej w logopedii, relaksacji i inne;

 

3. Współpraca z nauczycielami, rodzicami, specjalistami:

- uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci;                         

- zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym;

- wspieranie innych nauczycieli grup w sposobach ćwiczeń narządów mowy w grupie oraz udostępnianie

  opracowanych materiałów;

- pedagogizacja rodziców - prelekcje, gazetki, udostępnianie odpowiednich materiałów na stronie szkoły/ oddziały przedszkolne;

- przekazywanie rodzicom ćwiczeń lub zaleceń logopedycznych do dalszej pracy w domu;

- w celu pogłębienia diagnostyki, pozbywania się przyczyn wad i zaburzeń mowy, nawiązywanie współpracy z innymi specjalistami pracującymi w placówce bądź skonsultowanie przypadku z lekarzem specjalistą;

- udzielanie konsultacji w ramach godziny dostępności dla rodziców:

Klasy 0 – środa, g. 14:00 – 14: 30 ( s. 203)

Przedszkole – piątek, g. 12:00 – 12:30  ( budynek misiów i jeżyków)

DANE

Kontaktowe

Dane adreswowe
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
MAPA DOJAZDU